Kysymyksiä ja vastauksia

Koonnut: Miika Sallinen

Miksi helposti hajoava otsoni muka säilyy otsonoidussa öljyssä?

Ei säily! Itse asiassa otsonoidut öljyt eivät sisällä lainkaan otsonia. Otsoni reagoi rasvahappojen kaksoissidosten kanssa muodostaen niin sanottuja otsonideja, jotka hajotessaan muodostavat myös erilaisia peroksideja ja hydroperoksideja muiden yhdisteiden ohella. Näillä yhdisteillä on paljon vastaavia vaikutuksia kuin itse otsonillakin, mutta niiden säilyvyys varsinkin kylmässä on paljon parempi – huoneenlämmössäkin jopa vuoden ja pakasteessa jopa vuosikymmeniä. Otsonoiduissa öljyissä on haihtuvia komponentteja, jotka ovat osin pistävänhajuisia ja saattavat tuoda mieleen otsonin. Hajusta huolimatta öljyt eivät silti sisällä varsinaista otsonia lainkaan.

Otsonoituja öljyjä tulee säilyttää kylmässä. Voinko ottaa öljyn mukaan matkalle, jossa sitä ei ole mahdollista säilyttää jääkaapissa?

Voit! Otsonoidun öljyn otsonidit ovat varsin stabiileja myös huoneenlämmössä. Toki niiden hajoaminen nopeutuu lämpötilan kasvaessa, joten varsinkin pitkäaikainen säilyttäminen kylmässä on suositeltavaa. Muutama päivä tai jopa viikko lämpimässä ei kuitenkaan vaikuta tuotteen laatuun käytännössä lainkaan. Liian pitkä säilyttäminen lämpimässä johtaa kuitenkin laadun heikkenemiseen. Epämiellyttävä haju voimistuu ja hyvin vanhentuneessa tuotteessa myös haitalliset sivuvaiktukset ovat todennäköisempiä. Otsonoitujen öljyjen säilyvyyttä ja sivuvaikutuksia olen käsitellyt enemmän blogissani.

Mihin kaikkiin ihotauteihin White Swanin tuotteet tehoavat?

White Swan -tuotteet on rekisteröity kosmeettisiksi valmisteiksi. Kosmeettisia valmisteita ei Suomessa saa markkinoida lääkinnällisin väittämin, vaikka niillä olisikin terapeuttisia ominaisuuksia. Tämän vuoksi en tässä yhteydessä voi antaa mitään listaa mistään ihotaudeista ja muistakaan selkeän lääkinnällisistä ominaisuuksista. Sanavapauden nimessä voin toki kirjoittaa mm. alan tutkimuksista tai saamastani käyttäjäpalautteesta, mutta varmuuden vuoksi kirjoittelen niistä ei-kaupallisessa blogissani. Sieltä löydät runsaasti lisätietoa mm. otsonoitujen tuotteiden käytöstä lääketieteenkin alueella. White Swan -tuotteiden kehittelyssä ja valmistuksessa on käytetty hyväksi sitä tietoa, jota olen mm. lääketieteellisistä julkaisuista löytynyt, mutta White Swanin toimitilat laboratorioineen ei ole virallinen lääketehdas. Siksi tuotteita myydään kosmetiikkana ja kosmeettiseen käyttöön. Jokaiselle tuotteelle on tehty vaadittava turvallisuusselvitys, jonka mukaan ne ovat turvallisia myytäviksi kosmeettisina valmisteina.

Onko otsonoiduilla tuotteilla sivuvaikutuksia?

Otsonoidut öljyt ovat hyvin turvallisia, kun ne on valmistettu oikein ja niitä on myös säilytetty oikein. Kansainvälisistä tutkimuksista keräämäni aineiston ja saamani palautteen perusteella sivuvaikutuksia (punoitus, polte, kihelmöinti) tapahtuu noin 0,3%:lle käyttäjistä. Nämäkin sivuvaikutukset ovat ohimeneviä ja loppuvat, kun tuotteen käyttö lopetetaan. Ihmiset ovat yksilöitä, ja hyvin turvallinenkin kosmeettinen valmiste voi aiheuttaa jonkin reaktion harvoille käyttäjille. Otsonoitujen öljyjen turvallisuus on hyvinkin riittävää niiden myymiseksi kosmeettisena valmisteena. Silti väärin säilytetty, vanhentunut ja/tai väärin valmistettu tuote voi aihuttaa sivuvaikutuksia useammalle. Tätä olen käsitellyt enemmän blogissani toisaalla.

Onko White Swan -tuotteille tehty eläinkokeita?

Tätä asiaa kysellään varsin usein, joten tehdään se nyt selväksi. White Swan -tuotteille ei ole tehty eläinkokeita!!! Eläinkokeita kosmetiikalle ei EU:ssa ole edes saanut tehdä koko yrityksen olemassaolon aikana. Mitään tarvetta tai halua eläinkokeille ei edes ole, ja tällaisten tuotteiden kohdalla niiden suorittaminen olisi epäeettistä. Edellisen kysymyksen kohdalla mainitsin, että otsonoiduista tuotteista on tehty tutkimuksia lääketieteen alueella. Lääketieteessä eläinkokeet ovat sallittuja ja usein niitä jopa vaaditaan. Eri tutkimuslaitoksissa onkin tehty lääketieteellisiä eläinkokeita otsonoiduista tuotteista. Olen kirjoituksissani noita tutkimuksia käsitellyt, ja kenties se on saanut jonkun luulemaan, että myös White Swan -tuotteissa olisi eläinkokeita tehty. Näin asia ei missään tapauksessa ole, ja kuten todettu, se on lain mukaan ollut mahdotontakin koko yrityksen olemassaolon ajan.

Eroaako White Swan –tuotteet muista markkinoilla olevista otsonoiduista tuotteista?

White Swan -tuotteiden kehittäjä olen minä, eli kemisti Miika Sallinen. Työskentelin aiemmin kilpailevassa yrityksessä, mutta lähdin sieltä pois erinäisten painavien syiden vuoksi. Sen vuoksi useimmissa Suomessa myytävissä otsonoiduissa tuotteissa näkyy enemmän tai vähemmän minun kädenjälkeni, mutta nykyään vastaan yksinomaan White Swanin –tuotteiden valmistuksesta ja laadunvalvonnasta. Kosmeettisia voiteita en valmistanut ennen White Swania, ja ne ovat täysin uusia ja erittäin onnistuneita tuotteita, joista myös palaute on ollut erinomaista. Kun perustin vuoden 2014 jälkipuoliskolla White Swania, oli minulla mahdollisuus valita vain korkealuokkaisimmat ja luonnonmukaisimmat raaka-aineet tuotteiden valmistukseen. Runsaan palautteen vuoksi tiesin mitä asiakkaat kaipaavat, ja siksi pyrin parantamaan tuotteita kaikin tavoin. Niitä ovat mm. luonnonmukaisemmat lähtöaineet sekä entistäkin otsonia kestävämmät laitteet, jotta lopputuotteisiin ei vahingossakaan liukene ei-toivottuja epäpuhtauksia. Samoin pyrin kehittämään kokonaan uusia tuotteita, joista osa on vielä työn alla. Pakkauskoot ovat mielestäni käytännöllisempiä ja niiden ulkoasua on viimeistelty enemmän. Lisäksi jätin kokonaan tuotannosta ns. supervahvan otsonoidun oliiviöljyn, joka on teholtaan usein heikompi kuin nimi antaa ymmärtää, mutta satunnaisesti jopa haitallinen. Markkinoinnin hyviin tapoihin ei kuulu kilpailevien tuotteiden mustamaalaus. Niinpä jäävään itseni arvioimaan muita tuotteita, ja totean vain että vain White Swan -tuotteet on tehty sillä parhaalla kokemuksella ja ammattitaidolla, mitä minulle on kertynyt vuodesta 2000 lähtien, kun aloin otsonia ja otsonoituja tuotteita tutkia.

White Swanin otsonoituja öljyjä on tehty eri kasviöljyistä. Ovatko eri öljyt keskenään yhtä tehokkaita?

Öljyjen fysikaalisissa, kemiallisissa ja biologisissa ominaisuuksissa on eroja. Sekä otsonoitu oliiviöljy että otsonoitu auringonkukkaöljy ovat maailmalla yleisiä, ja seesamiöljy taas yleistymässä. Näiden lisäksi käytössä on muitakin otsonoituja kasviöljyjä, ja kokeita on tehty myös puhtailla rasvahappojen estereiden sekä triglyseridien otsonideilla. Aluksi käytettiin lähes yksinomaan oliiviöljyä, mutta Kuubassa, jossa tehdään paljon otsonitutkimusta, auringonkukkaöljyä on paremmin saatavilla. Sittemmin seesamiöljy on monissa maissa korvannut tai korvaamassa auringonkukkaöljyn. Rasvahappokoostumukseltaan seesamiöljy on lähellä auringonkukkaöljyä, mutta siinä on enemmän muita iholle hyödyllisiä yhdisteitä, ja korkealaatusita seeamiöljyä on usein myös paremmin saatavilla. Yhdessä kattavassa vertailevassa tutkimuksessa verrattiin otsonoitua oliiviöljyä ja auringonkukkaöljyä keskenään eri vahvuuksina. Niiden antimikrobisissa ominaisuuksissa ei havaittu mitään eroja. Toisaalta erään italialaisen tutkimuksen perusteella otsonoitu seesamiöljy oli koe-eläinten haavoissa ja ihon uudistumisessa hieman otsonoitua oliiviöljyä tehokkaampaa, mutta ero oli pieni, joskin tilastollisesti merkittävä kuitenkin.  Kaikki nämä öljyt sisältävät samoja rasvahappoja, joiden kanssa otsoni reagoi ja muodostaa ihoa hoitavia otsonideja. Rasvahappojen suhde on kuitenkin erilainen, ja siksi öljyillä on eroja varsinkin fysikaalisten ominaisuuksien kanssa. Seesami- ja auringonkukkaöljy muuttuvat tahmeiksi, kun niitä otsonoi vahvaksi, kun taas oliiviöljy vastaavasti kiinteytyy hieman voita muistuttavaksi liukkaaksi rasvaksi tai geeliksi. Tämän vuoksi varsinkin vahvana oliiviöljyä on miellyttävämpi käyttää. Lisäksi oliiviöljy sisältää vähemmän monityydyttymättömiä rasvahappoja, mikä parantaa sen säilyvyyttä erityisesti lämpimässä. Toisaalta tietyt oliiviöljylaadut kiinteytyvät toisia enemmän, ja siksi jopa normaalivahvuinen otsonoitu oliiviöljy voi olla kiinteää varsinkin jääkaappilämpötilassa. Tällöin sen pumppaaminen pumppupullosta voi olla ongelmallista. Seesamiöljyllä tätä ongelmaa ei koskaan ole.

Miksi normaalivahvuinen otsonoitu oliiviöljy on joskus kiinteää ja joskus juoksevaa?

Oliiviöljyn rasvahappokoostumus saattaa vaihdella paljonkin riippuen lajikkeesta ja kasvuolosuhteista. Mitä enemmän palmitiini- ja steariinihappoa öljy sisältää, sitä helpommin se kiinteytyy. Joskus kaupan hyllylläkin näkee oliiviöljypulloja, joiden pohjalla on selkeästi kiinteää sakkaa. Otsonoinnin aikana öljy polymerisoituu ja siten kiinteytyy edelleen. Kiinteä öljy ei kuitenkaan automaattisesti merkitse suurta otsonimäärää. White Swanin normaalivahvuiset öljyt tehdään aina samalla reseptillä, eli niihin pyritään johtamaan vakiomäärä otsonia kilogrammaa kohden. Siitä huolimatta öljyissä voi olla selkeitä väri- ja kiinteyseroja, jotka johtuvat juuri lähtöaineena olleen öljyn koostumuksesta. Toki näitä eroja voi olla myös muissa öljyissä, mutta normaalivahvuisessa otsonoidussa oliiviöljyssä ne ovat kaikkein selkeimpiä.

Luin, että otsonoidun öljyn tulisi olla kiinteäksi otsonoitua, jotta se olisi tehokasta. Pitääkö tämä paikkansa?

Ei pidä! Kuten edellisissä vastauksissa totesin, kiinteyteen vaikuttavat otsonointiasteen lisäksi monet seikat, kuten rasvahappokoostumus. Esimerkiksi seesamiöljyä on käytännössä mahdoton otsonoida kiinteäksi. Oliiviöljyllä se sujuu helpommin. Varsinkin amerikkalaisilla internetsivuilla väitetään, että oliiviöljy on otsonoitava geelimäisen kiinteäksi ennen kuin se hyvää. Yleensä tällainen kiinteäksi otsonoitu öljy onkin hyvää, mutta liian usein myös enemmän tai vähemmän yliotsonoitua, jotta siitä saisi parhaimmat vaikutukset useimpiin iho-ongelmiin. Jos öljyä otsonoi liikaa, vaikutus ei enää parane, mutta haitallisten ainesosien määrä siinä nousee. Oliiviöljyn kiinteytyminen on ainoa testi, joka voidaan havaita ilman erilaisia laboratoriotarvikkeita ja kemistin taitoja, ja siksi sitä on jaeltu erityisesti maallikkojen nettikeskusteluissa. Parempia keinoja öljyjen ja rasvojen analysointiin ovat peroksidiarvon, happamuuden ja aldehydikonsentraation mittaaminen, sekä tietysti käytetyn otsonin tarkka annostelu tiettyä öljymäärää kohden. Nämä mittaukset vaativat kuitenkin erityistaitoja ja laitteita, ja siksi maallikot usein yksinkertaistavat asioita.

Ostin vahvaa otsonoitua öljyä. Sitä ei suositella käytettäväksi esimerkiksi limakalvoille. Voiko öljyjä laimentaa?

Kyllä voi, mutta lopputulos ei ole yhtä hyvä kuin jo valmiiksi miedomman öljyn ostaminen. Öljyjä otsonoitaessa syntyy jonkin verran mm. aldehydejä ja karboksyylihappoja, jotka yleisesti ottaen ovat turhia yhdisteitä ja aiheuttavat hajua mutta saattavat harvoissa tapauksissa aiheuttaa myös ohimeneviä iho-oireita. Näitä yhdisteitä syntyy vain vähän otsonoinnin alussa, mutta huomattavasti enemmän otsonoinnin lopulla. Näin ollen laimennettu öljy sisältää enemmän aldehydejä ja karboksyylihappoja kun normaaliöljy, vaikka molempiin olisi johdettu otsonia täysin sama määrä. Laimentaminen toki onnistuu, mutta valmis mieto öljy on varmempi vaihtoehto. On harhaluulo kuvitella, että vahva tarkoittaisi erityisen hyvää tai edes parempaa, sillä osa sen valmistamisessa syntyvistä yhdisteistä jopa vaimentaa hoitavia vaikutuksia. Siksi uudessa White Swan -yrityksessäni en enää edes valmista ns. supervahvaa tuotetta, joka on yliotsonoitua.

Miten otsonoitua öljyä käytetään emättimen limakalvojen hoidossa?

Vaikka kyseessä on intiimialueen hoidosta, tätä kysymystä kysytään minulta harvinaisen usein. Tarkoitus on sivellä hoidettava pinta ulkoisesti otsonoidulla öljyllä ja tyyli siihen on vapaa. Toiset käyttävät sormia, mutta esimerkiksi ohut injektioruisku sopii juokseville öljyille hyvin. Jossain tutkimuksissa on käytetty otsonoidulla öljyllä kostutettua tamponia, jota pidetään emättimessä vähintään yön yli. Toki otsonoitu öljy sopii myös liukuvoiteeksi yhdynnässä, jolloin emättimen voitelu luonnistuu siinä samalla. Olennaista on, että hoidettavia alueita hoidetaan säännöllisesti vähintään kerran päivässä riittävän kauan. Öljyn ei myöskään tule olla normaaliöljyä vahvempaa, mutta mieto on kaikkein suositeltavinta. Myös pitkään lämpimässä säilytetyn öljyn käyttöä kannattaa varmuuden vuoksi välttää.

Ovatko White Swan -kosmeettiset otsonivoiteet yhtä hoitavia kuin puhtaat otsonoidut öljyt?

Tähän kysymykseen on mahdotonta vastata, sillä vertailevia tutkimuksia ei ole tehty, ja tehokkuus riippuu paljon myös hoidetusta ihotyypistä. Kosmeettiset voiteet sisältävät selvästi vähemmän otsonoitua rasvaa kuin puhtaat otsonoidut öljyt. Toisaalta haihtuvien ainesosien haihtuessa nekin tavallaan väkevöityvät iholla tehden niistä vahvempia. Tietyt ainesosat parantavat myös otsonoidun rasvan imeytymistä ja toisilla ainesosilla on omia hoitavia vaikutuksiaan. Esimerkiksi sukuelinten limakalvoille tai vaikkapa kynsiin suosittelen ehdottomasti puhdasta otsonoitua öljyä. Sen sijaan monissa kasvojen iho-ongelmien kosmeettisessa hoidossa, kuten vaikkapa aknessa tai vain ihon kunnon ylläpitäjänä nuo voiteet saattavat olla yhtä hyviä tai jopa parempia. Käyttömukavuudeltaan ne ovat ylivertaisia, mutta riittoisuudeltaan taas heikompia. Voiteet eivät jätä ihoa rasvaisen näköiseksi ja hajunsa puolesta ne ovat neutraalimpia tai jopa miellyttäviä tuotteesta riippuen. Vertaaminen on siinäkin mielessä väärin, että voiteet ja öljyt usein tukevat toisiaan, ja molempien käytöllä päästään usein tehokkaimpaan ja/tai käyttäjäystävällisimpään lopputulokseen.

Miksi White Swanin kosmeettisissa otsonivoiteissa ei ole esimerkiksi miellyttäviä kukkaistuoksuja?

Otsonikaasua käytetään hajunpoistoon mm. autokorjaamoilla, hotellihuoneissa, talojen remonteissa jne. Otsonilla on kyky reagoida useiden eri hajusteiden kanssa muuttaen niiden rakennetta ja poistaen niiden hajun. Otsonoitujen rasvojen otsonidit reagoivat suurelta osin samalla tavalla ja siten ne poistavat voiteeseen lisätyn hajusteen hajun usein jo muutamassa päivässä. Vain muutamat hajusteet sopivat hyvin yhteen otsonoitujen rasvojen kanssa, ja siksi vaihtoehtoja on vähän. Sellaisia miellyttäviä kukkaistuoksuja, jotka sopivat yhteen näiden aineiden kanssa, en vielä ole löytänyt.

Ovatko White Swanin otsonoidut öljyt ja voiteet luonnonkosmetiikkaa?

Se riippuu paljon määritelmästä. Luonnonkosmetiikkaa ei ole määritelty laissa, vaan määritelmiä tekevät eri järjestöt, joilla on erilaiset kriteerit. White Swan -tuotteet täyttävät monet kriteerit, mutta niille ei ole haettu sertifiointia minkään järjestön taholta. Sellaisen saaminenkin olisi epävarmaa. Itse otsonointiprosessi on näet sellainen, jota luonnosta ei löydy. Sen vuoksi minkään otsonoidun kasvirasvan luonnehtiminen luonnontuotteeksi on kyseenalaista, vaikka ne olisikin johdettu luonnollisista lähtöaineista. Vaikutusmekanismiltaan tuotteet ovat toki luonnollisia mm. stimuloiden ihoa tuottamaan omia kasvutekijöitä ja suojaavia antioksidantteja. Lähes kaikki voiteiden ainesosat on johdettu luonnontuotteista. Osa on luontaisen kaltaisia, ja kaikki ainesosat ovat biologisesti hajoavia. Luonnonkosmetiikassa säilöntäaineet ovat hyvin rajattuja, sillä usein ne ovat kaikkein haitallisimpia ainesosia. Otsonoidut tuotteet eivät erillisiä säilöntäaineita tarvitse, sillä otsonoitu rasvaa itsessään estää mikrobikasvua. Niinpä säilöntäaineiden osalta White Swan -tuotteet päihittävät useimmat sertifioidutkin luonnonkosmetiikkatuotteet. Mitään huonomaineisia ainesosia, kuten parabeeneja tai silikoneja niissä ei ole.

Miksi White Swan –tuotteita ei myydä suurissa säästöpakkauksissa?

Varsinkin otsonoidut öljyt ovat erittäin riittoisia ja pienikin tippa leviää laajalle alueelle. Siksi pakkaukset eivät ole niin pieniä kuin ensisilmäyksellä saattaa tuntua. Kaikkien otsonoitujen tuotteiden säilyvyysaika on lisäksi rajallinen, ja siten on parempi ostaa usein tuoretta tavaraa kuin kerralla suuri varasto. Siksi myös pakkauskoko on pienehkö. Jos tuotteita ostaa kerralla paljon, on niitä syytä säilyttää jääkaapissa, ja kenties vain kulloinkin käytössä oleva pakkaus on huoneenlämmössä.